ȘtiriȘapte aleși locali identificați a se afla în conflict...

Șapte aleși locali identificați a se afla în conflict de interese de către Agenția Națională de Integritate

-

- Advertisment -

Agenția Națională de Integritate a constatat conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală și fiscală, în cazul a 7 aleși locali, după cum urmează:

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către PRECUP PAUL MIHAI NICU a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de primar, a inițiat și semnat o serie de documente privind schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic a unor parcele de teren din Sectorul Zero ce fac obiectul lucrărilor de utilitate publică denumite „Zona de dezvoltare a comunei Mogoșoaia, Județul Ilfov”, demers care a creat un avantaj patrimonial pentru fiul acestuia.

În exercitarea mandatului de primar, deși avea un interes personal în problemele propuse dezbaterilor, a participat la emiterea, adoptarea și încheierea unor acte administrative și juridice privind societatea în cadrul căreia deține calitatea de membru fondator și funcția de primvicepreședinte, încălcând astfel prevederile art.70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către MALINCHE STAN a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de primar, a îndeplinit o serie de acte privind societatea în cadrul căreia deține calitatea de membru fondator și funcția de primvicepreședinte și pentru întreprinderea individuală deținută de soția acestuia.

De asemenea, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către persoana evaluată a infracțiunii de fals în declarații prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a menționat în declarațiile de interese depuse în calitate de primar al comunei Gropeni funcția de primvicepreședinte deținută în cadrul societății.

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016-2020), a participat la emiterea și adoptarea Hotărârii C.L. Tudor Vladimirescu din data de 29 iulie 2020 privind alocarea sumei de 60.000 Lei asociației în cadrul căreia deține calitatea de membru fondator și funcția de președinte.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea 161/2003 și art. 228, alin. (1), lit. f) din O.U.G.  nr. 57/2019. 

În  calitate de consilier local a participat la adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 28 septembrie 2021 privind respingerea Proiectului de hotărâre din data de 23 septembrie 2021 cu privire la încetarea mandatelor de consilieri locali, acesta având un interes personal în problema supusă dezbaterii întrucât se afla pe lista consilierilor locali ale căror mandate au fost declarate încetate de drept.

Totodată, ȘTEFĂNESCU GEORGE ADRIAN a participat la adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 26 august 2021 prin care a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru un ansamblu de locuințe aflat pe terenul deținut de societatea la care persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019.

În  calitate de consilier local a participat la adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 28 septembrie 2021 privind respingerea Proiectului de hotărâre  din data de 23 septembrie 2021 cu privire la încetarea mandatelor de consilieri locali, acesta având un interes personal în problema supusă dezbaterii, deoarece se afla pe lista consilierilor locali ale căror mandate au fost declarate încetate de drept.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

În perioada exercitării mandatului de consilier local a  participat  la  adoptarea  Hotărârii  C.L. din data de 18 decembrie 2020 privind prelungirea contractelor de locațiune pentru închirierea unor imobile aflate în domeniul privat al com. Crușeț, fără să anunțe la începutul ședinței interesul personal avut în problema respectivă. În baza Hotărârii, Primăria Crușeț a încheiat cu trei afini ai persoanei evaluate acte adiționale prin care a fost prelungită valabilitatea contractelor de locațiune. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (2)-(5) din O.U.G. nr. 57/2019.

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Camera de Conturi Gorj în vederea exercitării controlului asupra modului de formare și administrare a resurselor financiare ale unității administrativ-teritoriale Crușeț, privind posibila încălcare a legislației contravenționale și penale.

În perioada exercitării mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea mai multor Hotărâri ale C.L. al Com. Roșia cu privire la Ocolul Silvic Codrii Beiușului, în cadrul căruia persoana evaluată deține funcția de șef district, încălcând astfel prevederile art. 70 și 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, lit. d) și e) din O.U.G. nr. 57/2019.

Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la săvârșirea de către HORTEA VASILE DORIN a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuțiilor de consilier local, a îndeplinit acte prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

–   art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”;

–   art. 76, alin. (1) Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii (…) sunt obligați să nu emită un act administrativ (…), care produce un folos material pentru sine, (…).”

–   art. 77, alin. (1) Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii și viceprimarii, (…) sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I.”;

–   art. 228, alin. (1), lit. a), c)  d), e)  și f) și alin. (2)-(5) din O.U.G.  nr. 57/2019, potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri;  d) o altă autoritate din care face parte; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; f) asociație sau fundație din care face parte. (2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței. (3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local sau județean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. (5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.”) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

                „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese (…) constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese (…) este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Ultimele articole

Pași concreți pentru realizarea primului Centru de Excelență pentru Diagnosticare și Tratament cu Protonoterapie

Ministerul Sănătății demarează procedurile pentru realizarea primului Centru de Protonoterapie din România cu Fonduri Europene! Workshop cu experți în radioterapie/protonoterapie,...

Cercetați pentru înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos 

La data de 16 iulie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au fost sesizați, prin plângere, de către...

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei Justiției Penale Internaționale

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei Justiției Penale Internaționale, prilejuită de adoptarea, la 17 iulie 1998, a Statutului de...

Succes sportivilor și antrenorilor din delegația României la Jocurile Olimpice de la Paris

Marcel Ciolacu le-a urat azi succes sportivilor și antrenorilor din delegația României la Jocurile Olimpice de la Paris și...
- Advertisement -spot_img

Alexandru Rafila – Construim spitale noi prin PNRR!

Construim spitale noi prin #PNRR! În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (#PNRR), facem pași importanți pentru a transforma...

Procurorii DIICOT– Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea a doi inculpați,  cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii  de trafic de droguri de risc.

La data de 15.07.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea...

Must read

Pași concreți pentru realizarea primului Centru de Excelență pentru Diagnosticare și Tratament cu Protonoterapie

Ministerul Sănătății demarează procedurile pentru realizarea primului Centru de...

You might also likeRELATED
Recommended to you